Kasutaja Kasutustingimused

Üldtingimused ZAKAZ.ee toiduveo teenuse kasutamiseks Kliendi poolt

 

Üldtingimused kohalduvad kõigile suhetele, mis luuakse ZAKAZ.ee ja Kasutaja vahel seoses ZAKAZ.ee Toiduplatvormi (defineeritud allpool) kasutamisega. ZAKAZ.ee Toiduplatvormiga liitumisel nõustub Kasutaja nende Üldtingimuste kohaldumise ja sisuga ning oma registreerumisel esitatud isikuandmete töötlemise ja ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kasutamisega Üldtingimustes toodud viisil. Kasutaja nõustub ka sellega, et tema isikuandmeid võidakse jagada erinevate ZAKAZ.ee platvormide (nt sõidujagamisplatvormi) vahel.

 

1.        MÕISTED

ZAKAZ.ee on ZAKAZ.ee Operations EE, zakaz.ee web site, aadress  Aleksander Puškini 12, 20308 Narva, e-posti aadress zakaznarva(at)gmail.com
ZAKAZ.ee

Toiduplatvorm

on toidu kohaletoimetamise platvorm, mida ZAKAZ.ee haldab infEEhiskonna teenusena ja mis toimib Turuna, mis (i) võimaldab Restoranipidajatel turustada oma Eineid kohaletoimetamise võimalusega ning sõlmida Einete Klientidele müügiks Müügilepinguid, (ii) võimaldab Kasutajatel esitada Restoranipidajale Einete Tellimusi, sõlmida Klientidena Müügilepinguid ning korraldada Eine kohaletoimetamine Kulleri poolt ning (iii) võimaldab Kulleril pakkuda Klientidele kohaletoimetamise teenuseid Einete kohaletoimetamiseks ning sõlmida Klientidega Kohaletoimetamise Lepinguid.
Klient on ZAKAZ.ee Toiduplatvormi mis tahes Kasutaja, kes on esitanud Tellimuse ning sõlmib Restoranipidajaga Müügilepingu ja Kulleriga Kohaletoimetamise Lepingu.
Kuller on mis tahes isik, kes on registreerunud ZAKAZ.ee Toiduplatvormil teenuseosutajana ZAKAZ.ee Toidplatvormi kaudu tellitavate Einete kohaletoimetamiseks Klientidele.
Kulleritasu on tasu Tellimusega seotud kulleriteenuste eest, mille Klient tasub Kullerile Kohaletoimetamise Lepingu kohaselt. Kulleritasu arvutatakse kooskõlas punktis 7 sätestatud põhimõtetega.
Kohaletoimetamise Leping on ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu sõlmitud leping, mille on sõlminud Klient ja Kuller Kliendi poolt tellitud Eine kohaletoimetamiseks.
Kohaletoimetamise Sihtkoht on Tellimusel toodud aadress, kus Klient soovib tellitud Eine kätte saada.

 

Üldtingimused on käesolevad tingimused, mis kohalduvad ZAKAZ.ee ja Kliendi vahelisele suhtele seoses ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kasutamisega Kliendi poolt.
Turg on virtuaalne turg, mis luuakse ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu ja mida ZAKAZ.ee haldab ning mis võimaldab selles osalevatel Restoranipidajatel turustada oma Eineid Kasutajatele nii, et Kasutajad saavad tellida Eine ning sõlmida Kliendina Restoranipidajaga Müügilepingu Eine ostmiseks ning kasutada tellitavaid kullerteenuseid, mida osutavad Turul osalevad Kullerid.
Eine on mis tahes valmiseine ja/või muud toidukaubad või joogid, mida Restoranipidaja müüb ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu.
Einehind on netohind (koos kohalduva käibemaksu ja muude kohalduvate maksudega), mida Klient peab maksma Restoranipidajale tellitud Eine eest.
Minimaalne

Tellimuse Väärtus

on ZAKAZ.ee Toiduplatvormi poolt määratud summa, mis tähistab eine minimaalset Einehinda, mille eest saab ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu Tellimuse esitada.
Minimaalse

Väärtuse Hüvitis

on Kliendi poolt ZAKAZ.eele punkti 3.3 alusel makstav tasu, millega hüvitatakse Minimaalse Tellimuse Väärtuse ja konkreetse Tellimuse Einehinna vahe.
Tellimus on Eine tellimus, mille Klient on esitanud Restoranipidajale.
Tellimuse Hind on hind, mida Kasutaja peab maksma ostetud Eine(te) ja Tellimuse kohaletoimetamise eest.
Restoran on mis tahes ettevõte, mille kaudu Restoranipidaja tegeleb oma äritegevusega ZAKAZ.ee Toiduplatvormil.
Restoranipidaja on mis tahes restorani, kohviku, bistroo, toidukioski, söökla, ainult kaasatellimise söögikoha, toidupoe valmistoidu osakonna või muu Eine tootmise ettevõtte pidaja, kes osutab oma teenuseid ZAKAZ.ee

Toiduplatvormil.

Müügileping on leping, mille on sõlminud Klient ja Restoran Einete müümiseks Tellimuse alusel.
Kasutaja on mis tahes isik, kes on registreerinud ZAKAZ.ee Toiduplatvormil kasutajakonto ning kasutab selle konto kaudu ZAKAZ.ee Toiduplatvormi teenuseid.

 

 

2.        ÕIGUSLIK RAAMISTIK

2.1. ZAKAZ.ee Toiduplatvorm võimaldab Kliendil tellida Restoranipidajatelt Eineid ning korraldada Tellimuste kohaletoimetamine Kohaletoimetamise Sihtkohta.

2.2. Einete müümiseks ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu sõlmitakse otse Kliendi ja Restoranipidaja vahel Müügileping. Tellimuse Kohaletoimetamiseks sõlmib Klient otse Kulleriga Kohaletoimetamise Lepingu. Müügileping ja Kohaletoimetamise Leping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil Kliendile on saadetud Tellimuse kinnitus.

2.3. ZAKAZ.ee Toiduplatvormi ja Turu haldamisel tegutseb ZAKAZ.ee ainult infEEhiskonna teenuse osutajana ning ei ole Müügilepingu ega Kohaletoimetamise Lepingu osapool. ZAKAZ.ee ei ole Einete tootja ega müüja või kohaletoimetamise teenuste osutaja ning ei vastuta ühelgi viisil Müügilepingu ega Kohaletoimetamise Lepingu täitmise eest.

2.4. ZAKAZ.ee Toiduplatvormi haldamisel tegutseb ZAKAZ.ee Restoranipidajate agendina seoses

Müügilepingute vahendamisega Restoranipidajate ja Klientide vahel. ZAKAZ.ee tegutseb ka

Kullerite agendina seoses Kullerilepingute vahendamisega Kullerite ja Klientide vahel. Iga Restoranipidaja ja Kuller on volitanud ZAKAZ.ee kui agenti vastava volitaja nimel Klientidelt makseid vastu võtma ning jagama saadud vahendid Restoranide ja Kullerite vahel.

 

3.        EINETE TELLIMINE ZAKAZ.EE TOIDUPLATVORMI KAUDU

3.1. Klient saab ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu valida ja tellida Eineid. Juhul kui Restoranipidaja ei suuda Einet pakkuda Tellimuses soovitud viisil, ei kinnita Restoranipidaja Tellimust ZAKAZ.ee Toiduplatvormil. Restoranipidaja võib Kliendiga ühendust võtta, et leppida kokku Tellimuse muutmine nii, et esialgne Tellimuse Hind jääb samaks. Kui kokkulepet ei saavutata või Klient peaks Eine asendamise eest maksma rohkem või vähem kui tellitud Eine, tühistatakse Tellimus ning Kliendilt ei võeta Tellimuse eest tasu või (kohaldumise korral) Tellimuse Hind  tagastatakse Kliendile täies ulatuses.

3.2. Kliendil on õigus saada Eineid, mis vastavad ZAKAZ.ee Toiduplatvormil toodud kirjeldustele ning mis tahes erinõudmistele (kui nendes on kokkulepitud). Juhul, kui esineb kahtlusi mis tahes allergiate kohta, mis Kliendil võib Einete vastu olla, peab Klient ühendust võtma Restoranipidajaga, et saada täiendavad informatsiooni.

3.3. Kui kohaldub Minimaalne Tellimuse Väärtus ning Tellimusega seotud Einehind on väiksem kui Minimaalne Tellimuse Väärtus, võib Klient Tellimuse esitada ning ZAKAZ.ee

kinnitab selle tingimusel, et Klient hüvitab Minimaalse Tellimuse Väärtuse ja Tellimuse Einehinna vahe ZAKAZ.eele makstava Minimaalse Väärtuse Hüvitisena.

3.4. ZAKAZ.ee Toiduplatvormis Kasutaja konto loomisel seotakse Kasutaja mobiilinumber konkreetse Kasutaja kontoga ja lisatakse ZAKAZ.ee andmebaasi. Kui Kasutaja ei kasuta enam nimetatud mobiilinumbrit, peab ta ZAKAZ.ee sellest 7 päeva jooksul teavitama, et Kasutaja konto andmeid oleks võimalik anonümiseerida. Kui Kasutaja ei teavita ZAKAZ.ee mobiilinumbriga seotud muudatustest, võib mobiilsideoperaator anda mobiilinumbri järgmisele isikule, kellel oleks ZAKAZ.ee Toiduplatvormile sisse logides võimalik näha Kasutaja andmeid.

 

4.        KOHALETOIMETAMISE TELLIMINE ZAKAZ.EE TOIDUPLATVORMI KAUDU

4.1. Tellimuse esitamisel peab Klient korraldama kohaletoimetamise teenuse osutamise Kulleri poolt ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu, et tagada Eine kohaletoimetamine nõutud Kohaletoimetamise Sihtkohta (s.t puudub ise järele tulemise võimalus). Klient sõlmib Kulleriga Kohaletoimetamise Lepingu ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu.

4.2. Kuller annab Tellimuse Kliendile üle Kliendi poolt ZAKAZ.ee Toiduplatvormil märgitud Kohaletoimetamise Sihtkohas. Klient ja Kuller võivad kokku leppida erinevas Kohaletoimetamise Sihtkohas tingimusel, et uus aadress on esialgse Kohaletoimetamise Sihtkoha lähedal (mitte kaugemal kui paar tänavat edasi).

4.3. Klient peab Kohaletoimetamise Sihtkohas kohal olema vähemalt eeldataval Tellimuse kohaletoimetamise ajal, mis on näidatud ZAKAZ.ee Toiduplatvormil. Klient peab saama vastu võtta telefonikõnesid numbril, mis on esitatud ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu, alates hetkest, mil Tellimus ZAKAZ.ee Toiduplatvormil esitatakse, kuni Tellimuse kättesaamiseni Kullerilt.

4.4.      ZAKAZ.ee võib kohaletoimetamise tühistada ning küsida Kliendilt Tellimuse täishinda järgmistel juhtudel:

4.4.1.      Klient ei ole Kohaletoimetamise Sihtkohas 10 minuti jooksul pärast Kulleri saabumist;

4.4.2. Kulleri poolt Kliendi antud telefoninumbrile tehtud kõnele ei vastata 10 minuti jooksul; või

4.4.3. Klient ja Kuller ei suuda leppida kokku uues Kohaletoimetamise Sihtkohas ülaltoodud punkti 4.2 kohaselt.

4.5. Kõik kohaletoimetamise ajad või muud ajaprognoosid, mis Kuller või ZAKAZ.ee Kliendile ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu esitavad, on ainult indikatiivsed. Ei saa garanteerida, et Eine toimetatakse kohale prognoositud ajaks. Tellimuste kohaletoimetamise aega võivad mõjutada ka tegurid nagu liiklusummikud, tipptund ja ilmastikuolud.

 

 

5.        KAEBUSED

5.1. Kui Kliendil on mis tahes kaebusi tellitud Einete või Tellimuse kohaletoimetamise kohta, soovitatakse Kliendil ZAKAZ.ee sellest teavitada ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kaudu esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates Tellimuse kohaletoimetamisest. ZAKAZ.ee võib nõuda fotot Einest või muid tõendeid või selgitusi kaebusega seotud asjaolude kohta.

5.2. ZAKAZ.ee võib maksta raha tagasi või pakkuda kontokrediiti seoses Eine või Eine osa või kohaletoimetamise eest, kui ZAKAZ.eel on mõistlik alus arvata, et kaebus on põhjendatud.

 

6.        MAKSMINE JA ARVELDAMINE

6.1. Klient peab maksma Restoranipidajale Einehinna ZAKAZ.ee Toiduplatvormil näidatud summas. Einehinnad ZAKAZ.ee Toiduplatvormil võivad erineda Einehindadest Restoranis. Einehindasid ZAKAZ.ee Toiduplatvormil võidakse aeg-ajalt muuta enne Tellimuse esitamist.

6.2. Klient peab tasuma Kullerile Kulleritasu summas, mille on arvutanud ZAKAZ.ee Toiduplatvorm. Kulleritasu arvutamisel võetakse arvesse kohaletoimetamise aega, kohaletoimetamise teekonna pikkust, kohaletoimetamise viisi ja muid kriteeriume. Kulleritasu suurus näidatakse Kliendile enne iga Tellimuse kinnitamist. ZAKAZ.ee Toiduplatvorm võib aeg-ajalt muuta Kulleritasu arvutamise üksikasju, võttes arvesse turu olukorda, Kullerite hulka ja kättesaadavust Turul ning muid teenusega seotud tegureid.  

6.3. ZAKAZ.ee, tegutsedes Restorani ja Kulleri agendina, koostab ja väljastab vastavalt Restoranipidaja ja Kulleri nimel Kliendile arved Einehinna ja Kulleritasu eest ning võtab vastu Restoranipidaja ja Kulleri nimel Kliendi makse arvete eest. ZAKAZ.ee on volitatud vastavalt Restoranipidaja ja Kulleri nimel küsima Kliendilt Einehinda ja Kulleritasu ning jagama summad vastavalt mõlemale volitajale.

6.4. Kõiki makseid teostatakse Kliendi pangakaardilt või muult maksevahendilt, mis on Kasutaja poolt ZAKAZ.ee Toiduplatvormi sisestatud. Makseid töödeldakse läbi kolmandast isikuse maksevahendaja. Tellimuse kinnitamisega autoriseerib Klient makse oma pangakaardi või muu sobiva maksevahendiga Tellimuse Hinna suuruses summas, pärast mida reserveeritakse vastav summa Kliendi pangakaardil või muul maksevahendil. Tellimusega seotud makse sooritatakse ja Kliendi pangakaarti või muud maksevahendit debiteeritakse 72h jooksul alates Tellimuse kinnitamisest.  

6.5. Kliendi Müügilepingust ja Kohaletoimetamise Lepingust tulenevad maksekohustused loetakse täidetuks vastavalt Restoranipidaja ja Kulleri suhtes, kui Kliendi maksevahendit on debiteeritud ja makse ZAKAZ.eele sooritatud. Kui Tellimuse Hinda ei saa Kliendi krediitkaardilt maha võtta, ei edastata Tellimust Restoranile.  

6.6.      ZAKAZ.ee võib oma äranägemisel teha Einehindadele või Kulleritasudele sooduspakkumisi või allahindlusi.  

6.7. ZAKAZ.eel on õigus kehtestada Minimaalne Tellimuse Väärtus, mis kohaldub Tellimustele, mille Einehind on väiksem kui Minimaalne Tellimuse Väärtus, ning küsida Kliendilt Minimaalse Väärtuse Hüvitist kooskõlas punktiga 3.3.

 

7.        TÜHISTAMINE JA KASUTAMISE PEATAMINE

7.1. Kliendil ei ole lubatud Tellimusest loobuda või seda tühistada pärast seda, kui ta on teinud maksekorralduse vastava Tellimuse Hinna tasumiseks.  

7.2. ZAKAZ.eel on õigus eemaldada Klient ZAKAZ.ee Toiduplatvormilt koheselt ja/või keelduda Tellimustest või need tühistada, kui Klient kuritarvitab ZAKAZ.ee Toiduplatvormi või tekitab sellele kahju, kui ZAKAZ.eel on mõistlik alus arvata, et Klient on ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kasutamise käigus toime pannud pettuse või kui Klient ei täida muul viisil oma Üldtingimustest tulenevaid kohustusi (nt ei viibi mitmel korral Kohaletoimetamise Sihtkohas punkti 4.4 kohaselt).

7.3. Klient ei tohi ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kasutada rahapesu eesmärkidel. Kui Klient rikub punkti 7.3, võib ZAKAZ.ee püsivalt peatada ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kasutamise Kliendi poolt.

 

8.        LITSENTSEERIMINE, INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED JA ANDMETÖÖTLUS

8.1. Registreerudes ZAKAZ.ee Toiduplatvormil annab ZAKAZ.ee Kasutajale tagasivõetava, võõrandamatu, ilma all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kasutamiseks Einete tellimise ja Tellimuste kohaletoimetamise korraldamise eesmärgil.  

8.2. Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse ZAKAZ.ee poolt või nimel Üldtingimuste alusel infEEhiskonna teenuste osutamise ajal (sealhulgas ZAKAZ.ee Toiduplatvorm ja sellele üles laaditud materjalid), kuuluvad ZAKAZ.eele (või teatud juhtudel piiratud ulatuses Restoranipidajale). Kasutaja ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, pöördkonstrueerida, dekompileerida või muul viisil tuvastada ZAKAZ.ee Toiduplatvormi või mis tahes muu ZAKAZ.ee kasutatava tarkvara lähtekoodi või välja võtta või kasutada mis tahes ZAKAZ.ee Toiduplatvormi andmeid ärieesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil kui Einete tellimine. Kasutaja võib ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kasutada ainult oma isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.  

8.3.      Kasutajate     ja     Klientide     isikuandmete     töötlemise     põhimõtted    on    sätestatud

Privaatsuspõhimõtetes, mis on kättesaadavad ZAKAZ.ee Toiduplatvormil.

8.4. ZAKAZ.ee ei anna kinnitusi ega garantiisid seoses ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kvaliteediga, sealhulgas seoses ilmsete või varjatud puudustega, sobivusega tavapäraseks või spetsiifiliseks eesmärgiks, ja ZAKAZ.ee ei ole kohustatud rahuldama Kasutaja kaebusi seoses ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kvaliteediga.

 

 

9.        VASTUTUS

9.1. Restoranipidaja vastutab ainuisikuliselt mis tahes tellitud Einete kvaliteedi ja koguse puuduste eest ja muu Müügilepingu mittenõuetekohase täitmise eest ning ZAKAZ.ee ei võta selle eest mingit vastutust (sealhulgas vastutust allergiliste reaktsioonide eest Einete vastu või mis tahes muude terviseprobleemide eest).

9.2. Kullerid vastutavad ainuisikuliselt Kohaletoimetamise Lepingu täitmise eest ning ZAKAZ.ee ei võta selle eest vastutust.

9.3. Kui Kasutaja kahtlustab, et tema ZAKAZ.ee Toiduplatvormiga seotud krediitkaart on varastatud ja/või kolmas isik kasutab seda pettuste toimepanemiseks, peab Kasutaja ZAKAZ.ee sellest koheselt teavitama. Kuni sellise teavituse saamiseni ei vastuta ZAKAZ.ee mis tahes pettuste eest, mis on Kasutaja krediitkaardiga kolmandate isikute poolt Kasutaja kontol toime pandud

9.4. ZAKAZ.ee Toiduplatvormi pakutakse Kasutajale ainult „nagu on“ põhimõttel. ZAKAZ.ee ei vastuta mis tahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest ZAKAZ.ee Toiduplatvormil.

 

10.        MUUD SÄTTED

10.1. ZAKAZ.ee jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Üldtingimustes, laadides muudetud Üldtingimused üles ZAKAZ.ee Toiduplatvormile ning teavitades sellest kõiki Kasutajaid.

10.2. ZAKAZ.ee võib muuta või eemaldada erinevaid ZAKAZ.ee Toiduplatvormi osasid või muuta ZAKAZ.ee Toiduplatvormi, selle omadusi ja ZAKAZ.ee Toiduplatvormil osalevate Restoranipidajate valikut osaliselt või tervikuna igal ajal ilma eelneva teavituseta.

10.3. ZAKAZ.ee Toiduplatvormi kasutamisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti materiaalõigust.

10.4.      Kui Üldtingimused on koostatud ka mis tahes muus keeles, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

User Agreement:

Agreement

Select Language
X