Zakaz.ee TEENUSE

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

SISUKORD

 

 

ZAKAZ.EE JA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Zakaz.ee Operations EE,​ mis tegutseb nime all „Zakaz.ee“​ (​ piiratud vastutusega Eesti äriühing, Pushkini 15 Narva Estonia (edaspidi nimetatud kui „Zakaz.ee​ ​“ või „meie​ “);​

Zakaz.ee on teie isikuandmete vastutav töötleja. Kui teil on küsimusi või probleeme seoses privaatsuspõhimõtete või oma isikuandmetega, võite meiega ühendust võtta peatükis „Küsimused ja uuendused“ toodud kontaktandmetel.  

Zakaz.ee kogub ja töötleb isikuandmeid teenuse Zakaz.ee Food rakenduse paigaldamise ja kasutamise käigus ning seoses registreerimise ja liitumise ning teenuste osutamisega, kooskõlas vastavate kasutustingimustega. Palun võtke teatavaks, et Zakaz.eei Toiduplatvormi kasutamiseks on üldiselt vajalik geograafilise asukoha andmete töötlemine.

Zakaz.ee võib koguda isikuandmeid ka füüsiliste isikute kohta, kes meiega suhtlevad, sealhulgas külastades meie veebilehte ja kasutades meie rakendusi.

Meie veebilehtede, rakenduste ja teenuste kasutamisel nõustute, et töötleme teie isikuandmeid kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega.

 

MILLISEID KLIENDI ISIKUANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME

Isikuandmeid töödeldakse üldiselt Zakaz.ee Food’ilt tellitava teenuse osutamiseks. Zakaz.ee kogub Klientide kohta andmeid, mis võivad muu hulgas olla:

teave teie Einete tellimise taotluste kohta, kui olete Klient / Einete kohaletoimetamise kinnitamise kohta, kui olete Kuller, sealhulgas geograafiline asukoht, teenuse osutamise aeg, Eine kohaletoimetamise marsruudi andmed ja sihtkoht; makstud hind ja muu tellimuse ajalugu;

 

KLIENDI ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teil on aktiivne konto. Kui teie konto suletakse, kustutatakse, hävitatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks (käesolevas punktis toodud põhimõtete kohaselt) andmebaasides olevad isikuandmed, välja arvatud juhul, kui vastavaid andmeid tuleb säilitada õiguslikel või regulatiivsetel eesmärkidel või teatud õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuse ennetamiseks. See tähendab, et:

 

Vaidluste või uurimiste korral säilitatakse andmeid, kuni nõue või uurimine on rahuldatud/lahendatud või vastavad nõuded on aegunud.

Palun võtke teatavaks, et Zakaz.eei rakenduse eemaldamine seadmest ei too kaasa teie isikuandmete automaatset kustutamist, hävitamist või anonüümseks muutmist.

 

MILLISEID KULLERITEENUST OSUTAVATE ISIKUTE ANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME

Isikuandmeid töödeldakse enamasti Kulleriga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kogume iga Kulleri kohta järgmist liiki isikuandmeid (otseselt ja kaudselt, näiteks kolmandatest isikutest allikatest ja avalikult kättesaadavat teavet):

(nt rakenduse või muude suhtluskanalite kaudu) tehtud abipäringute andmed;

teie kohta kolmandatelt isikutelt kogutud teave, et kontrollida mis tahes andmeid, mida olete esitanud Zakaz.eeile registreerumisel;

Kogume ja töötleme Kullerite isikuandmeid, et tagada regulatiivsete nõuete täitmine, kontrollida Kulleri kvalifikatsioone toidu kohaletoimetamise teenuse professionaalseks pakkumiseks ning kaitsta Zakaz.eei rakenduse teenusega seotud lepingulisi suhteid, sealhulgas lahendada mis tahes kohaletoimetamise teenuse kvaliteedi probleemid ning järgida jooksvalt teiepoolset nõuete järgimist.

Zakaz.eei meeskonnale on nähtav Kulleri geograafiline asukoht, informatsioon tehtavate vedude kohta ning teenuse kasutamise aja kohta.

 

KULLERI ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Oma isikuandmeid saate vaadata Zakaz.eei Kulleri Portaalis. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teil on aktiivne Kulleri konto, välja arvatud juhul, kui teie isikuandmeid tuleb säilitada teatud õiguslikel või regulatiivsetel eesmärkidel või õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuse ennetamiseks. See tähendab, et:

Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kustutatakse need, hävitatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks andmebaasides (käesolevas peatükis toodud põhimõtete kohaselt).

Palun võtke teatavaks, et Zakaz.eei rakenduse eemaldamine teie seadmest ei too kaasa teie isikuandmete automaatset kustutamist, hävitamist või anonüümseks muutmist.

 

 

 

KUIDAS JA MIS EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID KASUTAME

Zakaz.ee kogub ja kasutab isikuandmeid Zakaz.eei rakenduste pakkumiseks ning Zakaz.eei õiguspärastel ärieesmärkidel. Nende hulka kuuluvad alltoodud eesmärgid.

EL-i isikuandmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt peab isikuandmete kasutamine Zakaz.eei poolt olema põhjendatud ühega mitmest õiguslikust alusest. Need on samuti esitatud allpool.

 

Selleks, et osutada teile oma teenuseid (õiguslik alus: teiega sõlmitud lepingute täitmiseks) ning meie õigustatud huvides (et osutada teile teenuseid).

 

Restoranide ja Kullerite vahel.

 

Selleks, et kohalduva seadusega lubatud juhtudel viia läbi kontrolle (seaduslik alus: õiguslikud kohustused; õigustatud huvid (täita õiguslikke või regulatiivseid nõudeid ning pakkuda turvalist teenust); õigusnõuded ning oluline avalik huvi

(töötlemine kuriteo ennetamiseks või avastamiseks)).

 

 

 

Uurimistöö ja arendamise eesmärkidel (õiguslik alus: õigustatud huvid (võimaldada meil teenuseid täiendada))

 

 

Selleks, et pakkuda teil turundusmaterjale (õiguslik alus: nõusolek, õigustatud huvi (kui meil ei ole kohustust tugineda nõusolekule, selleks et hoida teid kursis uudistega meie toodete ja teenuste kohta ning võimaldada meil analüüsida, kuidas te meie suhtluskanaleid kasutate)

 

Selleks, et täita oma õiguslikke kohustusi ning seoses õigusnõuetega (õiguslik alus: õiguslikud kohustused; õigustatud huvid (selleks, et täita õiguslikke või regulatiivseid nõudeid ning pakkuda turvalist teenust); õigusnõuded ning oluline avalik huvi (töötlemine kuriteo ennetamiseks või avastamiseks)).

 

 

Oma äritegevuse ümberkorraldamiseks või muudatuste tegemiseks (õiguslik alus: õigustatud huvi (võimaldada meil muuta oma äritegevust)).

 

AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE

Võime automaatselt analüüsida teie isikuandmeid, et teha teatud automatiseeritud otsuseid ilma inimsekkumiseta. See võib hõlmata otsuseid:

 

 

 

 

Seoses iga ülaltoodud automatiseeritud otsustamise olukorraga on teil õigus nõuda, et me otsuse üle vaataksime, väljendada oma arvamust ning vaidlustada otsuse tulemus.

 

Võime vastava taotluse täitmisest keelduda kohalduva seadusega lubatud viisil, sealhulgas juhul, kui teabe esitamine tooks kaasa ärisaladuse avaldamise või takistaks pettuse või muu kuriteo ennetamist või avastamist. Üldiselt piirdub meie vastus sellistes olukordades kinnitusega (või taotlusega, et vastav kolmas isik kinnitaks), et algoritm ja algandmed toimivad ootuspäraselt ilma tõrgete või eelarvamusteta.

 

Rohkem informatsiooni oma õiguste kohta, mis tulenevad kohalduvatest andmekaitse õigusaktidest (ning kuidas neid teostada), leiate alltoodud peatükist „Teie õigused seoses oma isikuandmetega“.

OTSETURUNDUS KASUTAJATELE

Võime teile saata reklaamsõnumeid Zakaz.eei rakenduse ning meie valitud äripartnerite toodete ja teenuste kohta e-kirja, SMSi, telefoni või sotsiaalmeedia teel ning seadusega nõutud juhtudel küsime teie nõusolekut, kui kogume teie andmeid sellise turundustegevuse jaoks oma veebilehel või Zakaz.eei rakenduses.  

Kui te ei soovi enam otseturunduse sõnumeid saada, klõpsake meie turundussõnumi jaluses lingil „Loobu otseturunduse sõnumitest“. Keelduda saab ka Zakaz.eei rakenduses profiili lehel või võttes ühendust kontaktandmetel, mis on toodud peatükis „Küsimused ja uuendused“.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

ISIKUANDMETE AVALDAMINE ÜLDISELT

Zakaz.ee avaldab ja jagab teie isikuandmeid kolmandatele isikutele peatükis „Kuidas ja mis eesmärgil me teie isikuandmeid kasutame“ nimetatud eesmärkidel ja õiguslikel alustel. Kolmandad isikud võivad muu hulgas olla Restoranid, kust Klient tellib Eine, Kullerid, kes Eineid kohale toimetavad, muud teenuseosutajad, nõustajad ja meie kontserni ettevõtted.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE ÕIGUSKAITSE JA NÕUETE EESMÄRGIL

Zakaz.ee soovib tagada kõigi tellijate ja kullerite ohutuse meie teenuse kasutamise ajal. Suhtume kõigisse väärtegude teadetesse tõsiselt ning jätame endale õiguse oma äranägemisel esitada vabatahtlikult teavet kolmandatele isikutele (sealhulgas juhtide ja reisijate vahel), õiguskaitse-, regulatiiv-, valitsus- või kohtuorganitele, kui see on nõutud kohalduvate seaduste või regulatsioonidega või kui me peame seda vajalikuks.

Kui me saame teadlikuks, et kolmandad isikud, õiguskaitse-, regulatiiv-, valitsus- või kohtuorganid nõuavad teavet teie isikuandmete kohta haldus- või kriminaaluurimiseks või seoses              õigusnõuetega,        täidame          selle   nõude               kohalduvate               seaduste või regulatsioonidega nõutud viisil või ulatuses, milles nende nõue on mõistlik ning meil on võimalik selliseid isikuandmeid esitada.

Isikuandmed, mida võime esitada, võivad muu hulgas olla:

Zakaz.ee võib oma äranägemisel teavitada teid, et oleme jaganud teie isikuandmeid vastavate kolmandate isikute, õiguskaitse-, regulatiiv-, valitsus- või kohtuorganitega.

Jätame endale õiguse ennetavalt teha politseile teavitus, kui saame teadlikuks tegevusest või käitumisest, mis võib ohustada turvalisust või on kuritegelikku laadi.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KLIENTIDE JA KULLERITE VAHEL

Kullerite isikuandmeid avaldatakse Klientidele, kui Kuller on kinnitanud kohaletoimetamise teenuse taotluse ning Kliendi ja Kulleri vahel on sõlmitud kohaletoimetamise teenuse leping. Klient näeb Kulleri nime ning geograafilist asukohta. Samal ajal avaldatakse Kliendi isikuandmed Kullerile, kellega Klient sõlmib kohaletoimetamise teenuse lepingu. Zakaz.eei rakenduses näeb Kuller Kliendi eesnime ja perekonnanime esimest tähte, Kliendi geograafilist asukohta ning Kliendi tehtud Eine Tellimuse infot (sealhulgas Restorani, kust Eine telliti) ning Kliendi kontakttelefoni.

Kulleri ja Zakaz.eei vahel sõlmitud andmetöötluse lepingu kohaselt on Kulleril pärast kohaletoimetamise teenuse osutamist õigus säilitada kohaletoimetamise teenuse osutamisega seotud Kliendi andmeid maksimaalselt 1 kuu.

Palun võtke teatavaks, et Klientide isikuandmeid võidakse avaldada Kulleritele ning vastupidi seoses õigusnõuetega peatükis „Isikuandmete avaldamine õiguskaitse ja nõuete eesmärgil“ toodud viisil.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KLIENTIDE JA RESTORANIDE VAHEL

Klientide isikuandmed avaldatakse Restoranile, kui Klient on teinud Eine Tellimuse.

Restoran näeb Kliendi eesnime ja perekonnanime esimest tähte, kontakttelefoni, infot Tellimuse ja tellitud Eine kohta, koos mis tahes teabega, mida Klient on koos Tellimusega esitanud (näiteks info toidueelistuste, toiduvalmistamise eelistuste, allergiate kohta, kui Klient on sellist infot Tellimuse tegemise käigus esitanud).  

Restorani ja Zakaz.eei vahel sõlmitud andmetöötluse lepingu kohaselt on Restoranil pärast kohaletoimetamise teenuse osutamist õigus säilitada teenuse osutamisega seotud Kliendi andmeid maksimaalselt 1 kuu.

Palun võtke teatavaks, et Klientide isikuandmeid võidakse avaldada Restoranidele ning vastupidi seoses õigusnõuetega peatükis „Isikuandmete avaldamine õiguskaitse ja nõuete eesmärgil“ toodud viisil.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KULLERITE JA RESTORANIDE VAHEL

Kullerite isikuandmeid avaldatakse Restoranile, kui Kliendi ja Kulleri vahel on sõlmitud kohaletoimetamise leping. Restoran näeb Kulleri nime, kontakttelefoni ning geograafilist asukohta.  

Restorani ja Zakaz.eei vahel sõlmitud andmetöötluse lepingu kohaselt on Restoranil pärast kohaletoimetamise teenuse osutamist õigus säilitada teenuse osutamisega seotud Kulleri andmeid maksimaalselt 1 kuu.

Palun võtke teatavaks, et Kullerite isikuandmeid võidakse avaldada Restoranidele ning vastupidi seoses õigusnõuetega peatükis „Isikuandmete avaldamine õiguskaitse ja nõuete eesmärgil“ toodud viisil.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME

Ühegi interneti või veebilehtede teel toimuva andmeedastuse puhul ei saa tagada, et need on kaitstud rünnakute eest. Me kasutame aga äriliselt mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kooskõlas kohalduvatest andmekaitse õigusaktidest tulenevate nõuetega.

Kõik isikuandmed, mida meile esitate, talletatakse meie või meie alltöövõtjate turvalistes serverites ning juurdepääs andmetele ja nende kasutamine toimub kooskõlas meie turvalisuse põhimõtete ja standarditega. Kui oleme teile andnud (või olete valinud) salasõna, mis võimaldab teile juurdepääsu meie veebilehe või rakenduse teatud osadele, vastutate selle salasõna konfidentsiaalsuse hoidmise eest ning mis tahes muude turvameetmete järgimise eest, millest teid teavitame. Me palume, et te salasõna mitte kellegagi ei jagaks.

ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Zakaz.ee võib isikuandmeid avaldada oma kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, kes võivad asuda riikides väljaspool Ühendkuningriiki või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), kooskõlas nende kolmandate isikutega sõlmitud lepingutega.  Nende hulgas võivad olla:

Kui edastame isikuandmeid Ühendkuningriigist või EMP-st väljapoole Ühendkuningriiki või EMP-d, edastame teie isikuandmeid kooskõlas heakskiidetud turvameetmetega, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigi/EMP isikuandmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt on meil lubatud edastada andmeid ilma vastavate formaalsusteta. Kui soovite täiendavat teavet kohaldatavate turvameetmete kohta, võtke meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud peatükis „Küsimused ja uuendused“.

Ainult Zakaz.eei kontserni ettevõtete ja partnerite volitatud töötajatel on juurdepääs isikuandmetele ning nad võivad isikuandmeid kasutada ainult teenuse kasutamisega seotud probleemide lahendamiseks (sealhulgas transporditeenusega seotud vaidlused).

TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Teil on õigus igal ajal keelduda turundusteadetest. Selleks klõpsake meie turundussõnumi jaluses lingil „Loobu otseturunduse sõnumitest“ („Unsubscribe from direct marketing messages“). Keelduda saab ka Zakaz.eei mobiilirakenduses profiili lehel või võttes meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud peatükis „Küsimused ja uuendused“.

Teatud tingimustel võib teil olla õigus:

 

Nende õiguste teostamisele kohalduvad teatud erandid avalike huvide (nt kuriteo ennetamine või avastamine) ja meie õigustatud huvide (nt õigusabi konfidentsiaalsuse säilitamine) kaitsmisel.

Kui soovite neid õigusi teostada, soovitame teil ühendust võtta meie klienditoega, kasutades punktis „Küsimused ja uuendused“ toodud kontaktandmeid. Kui olete mõnda õigustest teostanud, kontrollime teie õigust seda teha ning vastame enamasti ühe kuu jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILINGID

Meie veebilehtedel ja rakendustes võivad olla veebilingid kolmandate isikute veebilehtedele. Kui külastate nende linkide kaudu kolmandate isikute veebilehti, olge palun teadlikud, et nendel kolmandatel isikutel on oma privaatsuspõhimõtted ning me ei vastuta mingil viisil nende põhimõtete või teie isikuandmete töötlemise eest nende poolt. Palun tutvuge nende põhimõtetega enne, kui esitate nende kolmandate isikute veebilehtedele oma isikuandmeid.

KÜSIMUSED JA UUENDUSED

Teatud isikuandmeid saab vaadata ja parandada Zakaz.eei rakenduses. Kui teil on kaebusi, küsimusi või probleeme seoses privaatsuspõhimõtete või oma isikuandmetega, soovitame esmalt meiega ühendust võtta:

Zakaz.ee Operations EE e-post: zakaznarva(at)gmail.com

aadress: Pushkina 15 Narva Estonia 20309

Teil on õigus igal ajal esitada kaebus oma jurisdiktsiooni järelevalveasutusele. Kui olete Euroopa Liidu kodanik, leiate andmed vastavate andmekaitseasutuste kohta siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.​

Privaatsuspõhimõtteid      uuendati        viimati              01.01.2019.   Mis       tahes muudatused privaatsuspõhimõtetes postitatakse sellele leheküljele ning vajadusel teavitatakse neist e-posti teel. Palun kontrollige regulaarselt privaatsuspõhimõtteid, et olla teadlik uuendustest ja muudatustest.

Please also check User agreement in Russian: