Privaatsuspõhimõtted Zakza.ee

Zakaz.ee TEENUSE

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

SISUKORD

 • EE JA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED
 • MILLISEID KLIENDI ISIKUANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME
 • KLIENDI ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
 • MILLISEID ANDMEID ME KULLERITEENUST OSUTAVATE ISIKUTE KOHTA KOGUME JA TÖÖTLEME
 • KULLERI ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
 • KUIDAS JA MIS EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID KASUTAME
 • AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE
 • OTSETURUNDUS KASUTAJATELE
 • ISIKUANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
 • KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME
 • ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE
 • TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA
 • KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILINGID
 • KÜSIMUSED JA UUENDUSED

 

 

ZAKAZ.EE JA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Zakaz.ee Operations EE,​ mis tegutseb nime all „Zakaz.ee“​ (​ piiratud vastutusega Eesti äriühing, Pushkini 15 Narva Estonia (edaspidi nimetatud kui „Zakaz.ee​ ​“ või „meie​ “);​

Zakaz.ee on teie isikuandmete vastutav töötleja. Kui teil on küsimusi või probleeme seoses privaatsuspõhimõtete või oma isikuandmetega, võite meiega ühendust võtta peatükis „Küsimused ja uuendused“ toodud kontaktandmetel.  

Zakaz.ee kogub ja töötleb isikuandmeid teenuse Zakaz.ee Food rakenduse paigaldamise ja kasutamise käigus ning seoses registreerimise ja liitumise ning teenuste osutamisega, kooskõlas vastavate kasutustingimustega. Palun võtke teatavaks, et Zakaz.eei Toiduplatvormi kasutamiseks on üldiselt vajalik geograafilise asukoha andmete töötlemine.

Zakaz.ee võib koguda isikuandmeid ka füüsiliste isikute kohta, kes meiega suhtlevad, sealhulgas külastades meie veebilehte ja kasutades meie rakendusi.

Meie veebilehtede, rakenduste ja teenuste kasutamisel nõustute, et töötleme teie isikuandmeid kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega.

 

MILLISEID KLIENDI ISIKUANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME

Isikuandmeid töödeldakse üldiselt Zakaz.ee Food’ilt tellitava teenuse osutamiseks. Zakaz.ee kogub Klientide kohta andmeid, mis võivad muu hulgas olla:

 • biograafilised ja kontaktandmed, sealhulgas nimi, telefoninumber, e-posti aadress, mis on kogutud rakenduse paigaldamisel;
 • eei rakenduse kaudu tehtud Tellimus(t)ega seotud teave ning iga tehtud Tellimusega seotud teave (erisoovid tellitud Einete kohta, näiteks toiduvalmistamise eelistused, teave allergiate kohta jms teave, mida Klient otsustab jagada), toidueelistused jne.
 • geograafiline asukoht, kus rakendust kasutatakse ning kuhu te Eine tellite (see on vajalik teenuse jaoks);
 • konto registreerimisel teie kasutajatunnus ja salasõna ning seotud kontoandmed, näiteks teie eelistused ja mis tahes kohalduvad sooduskoodid;
 • teenuse kasutamisel kolmanda isiku teenuse, nt Facebooki kaudu sellest teenusest saadavad teie andmed;
 • tagasiside hinnangud (sealhulgas vaidluste lahendamiseks esitatud teave); makseandmed ja makseajalugu;

teave teie Einete tellimise taotluste kohta, kui olete Klient / Einete kohaletoimetamise kinnitamise kohta, kui olete Kuller, sealhulgas geograafiline asukoht, teenuse osutamise aeg, Eine kohaletoimetamise marsruudi andmed ja sihtkoht; makstud hind ja muu tellimuse ajalugu;

 • tekst, pildid ja muu kasutaja loodud sisu, mida esitate;
 • kui me keelame või peatame teie teenuse kasutamise, andmed selle keelu või peatamise kohta;
 • identifitseerimisandmed seadme kohta, kuhu olete rakenduse paigaldanud;
 • veebilehe ja suhtlusandmed, näiteks andmed, mida koguvad küpsised ja muud sarnased jälgimistehnoloogiad, kui kasutate meie veebilehti või rakendusi;
 • teie (nt rakenduse või muude suhtluskanalite kaudu) tehtud abipäringute andmed, sealhulgas kadunud asjade teavitused ning
 • juhul kui kahtlustame mõistlikul alusel pettust, andmed süütegude või väidetavate süütegude kohta pettuse tuvastamise ja ennetamisega tegelevatelt ametiasutustelt.

 

KLIENDI ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teil on aktiivne konto. Kui teie konto suletakse, kustutatakse, hävitatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks (käesolevas punktis toodud põhimõtete kohaselt) andmebaasides olevad isikuandmed, välja arvatud juhul, kui vastavaid andmeid tuleb säilitada õiguslikel või regulatiivsetel eesmärkidel või teatud õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuse ennetamiseks. See tähendab, et:

 • Iga Tellimusega seotud andmeid säilitatakse maksimaalselt 3 aastat alates iga Tellimuse täitmisest, välja arvatud juhul, kui kustutame teie Zakaz.eei rakenduse varem.
 • Raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat alates iga Tellimuse täitmisest.
 • Kui Zakaz.eei rakendust ei ole kasutatud 3 aastat, saadame teile teavituse ning palume kinnitada, kas konto on endiselt aktiivne. Kui me ei saa vastust, konto suletakse ning isikuandmed kustutatakse, hävitatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks, välja arvatud juhul, kui vastavaid andmeid tuleb säilitada teatud õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuse ennetamiseks, järgmise 12 kuu jooksul.
 • Haldusõigusrikkumise või kriminaalteo, pettuse või valeinfo esitamise kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.

 

Vaidluste või uurimiste korral säilitatakse andmeid, kuni nõue või uurimine on rahuldatud/lahendatud või vastavad nõuded on aegunud.

Palun võtke teatavaks, et Zakaz.eei rakenduse eemaldamine seadmest ei too kaasa teie isikuandmete automaatset kustutamist, hävitamist või anonüümseks muutmist.

 

MILLISEID KULLERITEENUST OSUTAVATE ISIKUTE ANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME

Isikuandmeid töödeldakse enamasti Kulleriga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kogume iga Kulleri kohta järgmist liiki isikuandmeid (otseselt ja kaudselt, näiteks kolmandatest isikutest allikatest ja avalikult kättesaadavat teavet):

 • biograafilised ja kontaktandmed, sealhulgas nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • panga- või finantsandmed ning makseandmed;
 • geograafiline asukoht, kui Kuller on rakendusse sisse loginud (vajalik teenuse osutamise jaoks);
 • demograafilised andmed;
 • kontoandmed, sealhulgas kasutajatunnus;
 • täidetud Tellimuste, teekondade ja tagasiside hinnangute andmed ning iga päev tehtud vedude andmed;
 • hinnangulised tasud, tegelikud tasud ja muud makseandmed;
 • sissetulekute ajalugu ja finantsandmed;
 • tekst, pildid ja muu kasutaja loodud sisu, mida esitate;
 • juhul, kui me tühistame teie õiguse teenust kasutada, teeme hoiatuse, siis andmed selle tühistamise või hoiatuse kohta;
 • identifitseerimisandmed seadme           kohta, kuhu vastav Zakaz.eei rakendus on paigaldatud;
 • veebilehe ja suhtlusandmed, näiteks andmed, mida koguvad küpsised ja muud sarnased jälgimistehnoloogiad, kui kasutate meie veebilehti või rakendusi. Teie

(nt rakenduse või muude suhtluskanalite kaudu) tehtud abipäringute andmed;

 • Klientide kaebused seoses Kulleri tehtud vedudega;
 • taustakontrolli teave kooskõlas kohalike nõuetega, mis võib hõlmata tervisetõendeid, topograafilise testi tõendeid ja/või keeletesti tõendeid;
 • andmed kriminaalkaristuste ja süütegude kohta, kui see on kohalduva seadusega lubatud või vajalik;

teie kohta kolmandatelt isikutelt kogutud teave, et kontrollida mis tahes andmeid, mida olete esitanud Zakaz.eeile registreerumisel;

 • andmed teid puudutava teabe saamise taotluse kohta, mille on esitanud mis tahes õiguskaitse-, regulatiiv-, valitsus- või kohtuorgan.

Kogume ja töötleme Kullerite isikuandmeid, et tagada regulatiivsete nõuete täitmine, kontrollida Kulleri kvalifikatsioone toidu kohaletoimetamise teenuse professionaalseks pakkumiseks ning kaitsta Zakaz.eei rakenduse teenusega seotud lepingulisi suhteid, sealhulgas lahendada mis tahes kohaletoimetamise teenuse kvaliteedi probleemid ning järgida jooksvalt teiepoolset nõuete järgimist.

Zakaz.eei meeskonnale on nähtav Kulleri geograafiline asukoht, informatsioon tehtavate vedude kohta ning teenuse kasutamise aja kohta.

 

KULLERI ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Oma isikuandmeid saate vaadata Zakaz.eei Kulleri Portaalis. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teil on aktiivne Kulleri konto, välja arvatud juhul, kui teie isikuandmeid tuleb säilitada teatud õiguslikel või regulatiivsetel eesmärkidel või õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuse ennetamiseks. See tähendab, et:

 • Kui teie konto suletakse, säilitatakse isikuandmeid veel 3 aastat.
 • Raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat.
 • Haldusõigusrikkumise või kriminaalteo, pettuse või valeinfo esitamise kahtluse korral talletatakse andmeid 10 aastat.
 • Vaidluste või uurimiste korral säilitatakse andmeid, kuni nõue või uurimine on rahuldatud/lahendatud või vastavad nõuded aegunud.

Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kustutatakse need, hävitatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks andmebaasides (käesolevas peatükis toodud põhimõtete kohaselt).

Palun võtke teatavaks, et Zakaz.eei rakenduse eemaldamine teie seadmest ei too kaasa teie isikuandmete automaatset kustutamist, hävitamist või anonüümseks muutmist.

 

 

 

KUIDAS JA MIS EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID KASUTAME

Zakaz.ee kogub ja kasutab isikuandmeid Zakaz.eei rakenduste pakkumiseks ning Zakaz.eei õiguspärastel ärieesmärkidel. Nende hulka kuuluvad alltoodud eesmärgid.

EL-i isikuandmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt peab isikuandmete kasutamine Zakaz.eei poolt olema põhjendatud ühega mitmest õiguslikust alusest. Need on samuti esitatud allpool.

 

Selleks, et osutada teile oma teenuseid (õiguslik alus: teiega sõlmitud lepingute täitmiseks) ning meie õigustatud huvides (et osutada teile teenuseid).

 

 • Võime kasutada isikuandmeid selleks, et pakkuda oma Zakaz.eei rakendusi, luua ja hallata teie kasutajakontosid ning võimaldada teil tagasisidet anda.
 • Kui olete Klient, siis selleks, et edastada teie Eine Tellimus vastavale Restoranile, kinnitada teie Eine Tellimus ning võimaldada teil sõlmida Restoraniga Eine valmistamise leping;
 • leida ja määrata Kuller, kes täidaks teie Eine Tellimuse kohaletoimetamise soovi. See teave (sealhulgas geograafiline teave) esitatakse Kullerile.
 • Kui olete tellinud Zakaz.eei rakenduse kaudu Eine, edastatakse Restoranile ja/või Kullerile täiendav teave suhtluse võimaldamiseks (täiendavat teavet leiate peatükist „Isikuandmete avaldamine“).
 • Kui olete Kuller, kasutame teie isikuandmeid, et kaasata teid kullerteenuse osutajana ning võimaldada suhtlust Klientidega, sealhulgas selleks, saaksite otsustada, kas teostada Kliendi soovitud kohaletoimetamine, ning kui kohaletoimetamine on määratud, võimaldada suhtlust Kliendiga (täiendavat teavet leiate peatükist „Isikuandmete avaldamine“).
 • Võime kasutada        isikuandmeid,            et          võimaldada makseid          Klientide,

Restoranide ja Kullerite vahel.

 • Võime kasutada isikuandmeid abi pakkumiseks, sealhulgas selleks, et aidata lahendada teenuse kvaliteedi probleeme ning vastata Klientide, Restoranide ja Kullerite päringutele.
 • Kasutame kontaktandmeid, et teavitada teid uuendustest meie veebilehtedel ja Zakaz.eei rakendustes;

 

Selleks, et kohalduva seadusega lubatud juhtudel viia läbi kontrolle (seaduslik alus: õiguslikud kohustused; õigustatud huvid (täita õiguslikke või regulatiivseid nõudeid ning pakkuda turvalist teenust); õigusnõuded ning oluline avalik huvi

(töötlemine kuriteo ennetamiseks või avastamiseks)).

 

 

 • Kasutame isikuandmeid, et ära hoida pettuseid, sealhulgas maksepettuseid. Kui on esitatud valeinformatsiooni või ebatäpset informatsiooni ning tuvastatakse või kahtlustatakse pettust, võidakse teie isikuandmed edastada pettuse ennetamisega tegelevale ametiasutusele ning meie või nende poolt dokumenteerida.
 • Teatud jurisdiktsioonides võime saata andmeid sissetuleku kohta maksuametile või muudele asjaomastele ametiasutustele.

 

Uurimistöö ja arendamise eesmärkidel (õiguslik alus: õigustatud huvid (võimaldada meil teenuseid täiendada))

 

 • Võime kasutada isikuandmeid oma veebilehtede ja rakenduste (sealhulgas nende turvaomaduste) täiendamiseks, analüüsides andmeid, et oma äritegevust ja teenuseid paremini mõista. Näiteks kogume andmeid Zakaz.eei rakenduse kasutajate poolt läbitud marsruutide kohta geograafilise katvuse analüüsimiseks, et teha Kulleritele soovitusi või kaasata uusi Restorane.
 • Selle toetamiseks võime teile kohaldada profiile, tuginedes teie isikuandmetele ja käitumist puudutavale teabele (näiteks veebilehe osad või rakendused, mida olete külastanud või kasutanud, sealhulgas kasutades isikuandmed, mida oleme seaduslikult saanud ning mida on meiega jaganud kolmandad isikud või mis on avalikult kättesaadavad andmed). Neid profiile võidakse kasutada meie reklaamtegevuseks, analüüsideks ja tugiteenuse pakkumiseks.
 • Võime selle toetamiseks kasutada küsitlustes või tagasisides esitatud andmeid.

 

Selleks, et pakkuda teil turundusmaterjale (õiguslik alus: nõusolek, õigustatud huvi (kui meil ei ole kohustust tugineda nõusolekule, selleks et hoida teid kursis uudistega meie toodete ja teenuste kohta ning võimaldada meil analüüsida, kuidas te meie suhtluskanaleid kasutate)

 • Seadusega lubatud juhtudel (teile antakse alati võimalus keelduda edasistest sõnumitest) võime teile saata reklaamsõnumeid Zakaz.eei rakenduse ning valitud äripartnerite toodete ja teenuste kohta. Täiendavat teavet turunduse ja oma eelistuste haldamise kohta leiate alltoodud peatükist „Otseturundus kasutajatele“.
 • Võime kasutada küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, et mõista ja analüüsida teie veebikogemust ning otsustada, millised sündmused, tooted ja teenused võivad teile tõenäoliselt huvi pakkuda. See võib sõltuda sellest, kuidas olete kasutanud meie veebilehti, rakendusi või turunduse e-kirju. Võime neid andmeid (sõltumata sellest, kas olete sisse logitud või mitte) kombineerida isikuandmetega.

 

Selleks, et täita oma õiguslikke kohustusi ning seoses õigusnõuetega (õiguslik alus: õiguslikud kohustused; õigustatud huvid (selleks, et täita õiguslikke või regulatiivseid nõudeid ning pakkuda turvalist teenust); õigusnõuded ning oluline avalik huvi (töötlemine kuriteo ennetamiseks või avastamiseks)).

 

 • Võime kasutada teie isikuandmeid oma tingimuste jõustamiseks ning oma õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks, mis võib hõlmata teie isikuandmete avaldamist kolmandatele isikutele, kohtuteenistusele ja/või reguleerivatele asutustele, valitsusasutustele või õiguskaitseasutustele seoses päringute, menetluste või uurimistega, mida vastavad pooled viivad läbi ükskõik kus maailmas.
 • Võime dokumenteerida taotlused teid puudutava teabe saamiseks, mille on esitanud mis tahes õiguskaitse-, regulatiiv-, valitsus- või kohtuorgan.

 

Oma äritegevuse ümberkorraldamiseks või muudatuste tegemiseks (õiguslik alus: õigustatud huvi (võimaldada meil muuta oma äritegevust)).

 • Juhul, kui me: (i) osaleme läbirääkimistel oma äritegevuse või selle osa müümiseks kolmandale isikule; (ii) müüme oma äritegevuse kolmandale isikule või (iii) viime läbi saneerimise, võib olla vajalik edastada osa või kõik teie isikuandmed vastavale kolmandale isikule (või nende nõunikele) osana mis tahes õiguslikust auditist, et analüüsida mis tahes kavandatavat müüki või saneerimist.
 • Meil võib olla ka vajalik edastada teie isikuandmeid vastavale saneeritud üksusele või kolmandale isikule pärast müüki või saneerimist, et nad saaksid neid andmeid kasutada samadel käesolevates põhimõtetes nimetatud eesmärkidel.

 

AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE

Võime automaatselt analüüsida teie isikuandmeid, et teha teatud automatiseeritud otsuseid ilma inimsekkumiseta. See võib hõlmata otsuseid:

 

 • Lubada teil kasutada meie rakendust ja teenuseid või jätkata nende kasutamist – võime kasutada teavet taustakontrollide tulemuste, kontrolliprotsesside ja käitumisanalüüside kohta (näiteks juhul, kui teie käitumine vastab rahapesu või teadaoleva pettuse tunnustele või ei ole kooskõlas teie varasema tegevusega või ilmneb, et olete tahtlikult varjanud oma tegelikku isikut), et teha automatiseeritud otsus, kas lubame teil kasutada oma rakendusi ja teenuseid või peatame automaatselt meie rakenduste ja teenuste kasutamise teie poolt. Selle aluseks on vajadus sõlmida teiega leping või asjaolu, et selle vastu on oluline avalik huvi (töötlemine kuriteo ennetamiseks või avastamiseks).

 

 

 • Hinnastamine – võime kasutada teie asukohaga seotud teavet ja ajatempleid, Eine Tellimuste kohaletoimetamisega seotud teekondade hinnangulist kestust ja pikkust, Klientide ja Kullerite arvu, kes samal ajal läheduses rakendust ja meie teenust kasutavad, oodatavat liiklusolukorda ja muud seotud teavet selleks, et määrata kohaletoimetamisega seotud teekonna hinnanguline kestus.

 

Seoses iga ülaltoodud automatiseeritud otsustamise olukorraga on teil õigus nõuda, et me otsuse üle vaataksime, väljendada oma arvamust ning vaidlustada otsuse tulemus.

 

Võime vastava taotluse täitmisest keelduda kohalduva seadusega lubatud viisil, sealhulgas juhul, kui teabe esitamine tooks kaasa ärisaladuse avaldamise või takistaks pettuse või muu kuriteo ennetamist või avastamist. Üldiselt piirdub meie vastus sellistes olukordades kinnitusega (või taotlusega, et vastav kolmas isik kinnitaks), et algoritm ja algandmed toimivad ootuspäraselt ilma tõrgete või eelarvamusteta.

 

Rohkem informatsiooni oma õiguste kohta, mis tulenevad kohalduvatest andmekaitse õigusaktidest (ning kuidas neid teostada), leiate alltoodud peatükist „Teie õigused seoses oma isikuandmetega“.

OTSETURUNDUS KASUTAJATELE

Võime teile saata reklaamsõnumeid Zakaz.eei rakenduse ning meie valitud äripartnerite toodete ja teenuste kohta e-kirja, SMSi, telefoni või sotsiaalmeedia teel ning seadusega nõutud juhtudel küsime teie nõusolekut, kui kogume teie andmeid sellise turundustegevuse jaoks oma veebilehel või Zakaz.eei rakenduses.  

Kui te ei soovi enam otseturunduse sõnumeid saada, klõpsake meie turundussõnumi jaluses lingil „Loobu otseturunduse sõnumitest“. Keelduda saab ka Zakaz.eei rakenduses profiili lehel või võttes ühendust kontaktandmetel, mis on toodud peatükis „Küsimused ja uuendused“.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

ISIKUANDMETE AVALDAMINE ÜLDISELT

Zakaz.ee avaldab ja jagab teie isikuandmeid kolmandatele isikutele peatükis „Kuidas ja mis eesmärgil me teie isikuandmeid kasutame“ nimetatud eesmärkidel ja õiguslikel alustel. Kolmandad isikud võivad muu hulgas olla Restoranid, kust Klient tellib Eine, Kullerid, kes Eineid kohale toimetavad, muud teenuseosutajad, nõustajad ja meie kontserni ettevõtted.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE ÕIGUSKAITSE JA NÕUETE EESMÄRGIL

Zakaz.ee soovib tagada kõigi tellijate ja kullerite ohutuse meie teenuse kasutamise ajal. Suhtume kõigisse väärtegude teadetesse tõsiselt ning jätame endale õiguse oma äranägemisel esitada vabatahtlikult teavet kolmandatele isikutele (sealhulgas juhtide ja reisijate vahel), õiguskaitse-, regulatiiv-, valitsus- või kohtuorganitele, kui see on nõutud kohalduvate seaduste või regulatsioonidega või kui me peame seda vajalikuks.

Kui me saame teadlikuks, et kolmandad isikud, õiguskaitse-, regulatiiv-, valitsus- või kohtuorganid nõuavad teavet teie isikuandmete kohta haldus- või kriminaaluurimiseks või seoses              õigusnõuetega,        täidame          selle   nõude               kohalduvate               seaduste või regulatsioonidega nõutud viisil või ulatuses, milles nende nõue on mõistlik ning meil on võimalik selliseid isikuandmeid esitada.

Isikuandmed, mida võime esitada, võivad muu hulgas olla:

 • nimi (nimed);
 • sünniaeg (kui võimalik);
 • kontakttelefon;
 • koduaadress (kui võimalik);
 • andmed Tellimuste ja tellitud Einete kohta, sealhulgas toidueelistused, ning andmed Kliendi, Kulleri või vastava kolmanda isiku tehtud kaebuse kohta.

Zakaz.ee võib oma äranägemisel teavitada teid, et oleme jaganud teie isikuandmeid vastavate kolmandate isikute, õiguskaitse-, regulatiiv-, valitsus- või kohtuorganitega.

Jätame endale õiguse ennetavalt teha politseile teavitus, kui saame teadlikuks tegevusest või käitumisest, mis võib ohustada turvalisust või on kuritegelikku laadi.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KLIENTIDE JA KULLERITE VAHEL

Kullerite isikuandmeid avaldatakse Klientidele, kui Kuller on kinnitanud kohaletoimetamise teenuse taotluse ning Kliendi ja Kulleri vahel on sõlmitud kohaletoimetamise teenuse leping. Klient näeb Kulleri nime ning geograafilist asukohta. Samal ajal avaldatakse Kliendi isikuandmed Kullerile, kellega Klient sõlmib kohaletoimetamise teenuse lepingu. Zakaz.eei rakenduses näeb Kuller Kliendi eesnime ja perekonnanime esimest tähte, Kliendi geograafilist asukohta ning Kliendi tehtud Eine Tellimuse infot (sealhulgas Restorani, kust Eine telliti) ning Kliendi kontakttelefoni.

Kulleri ja Zakaz.eei vahel sõlmitud andmetöötluse lepingu kohaselt on Kulleril pärast kohaletoimetamise teenuse osutamist õigus säilitada kohaletoimetamise teenuse osutamisega seotud Kliendi andmeid maksimaalselt 1 kuu.

Palun võtke teatavaks, et Klientide isikuandmeid võidakse avaldada Kulleritele ning vastupidi seoses õigusnõuetega peatükis „Isikuandmete avaldamine õiguskaitse ja nõuete eesmärgil“ toodud viisil.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KLIENTIDE JA RESTORANIDE VAHEL

Klientide isikuandmed avaldatakse Restoranile, kui Klient on teinud Eine Tellimuse.

Restoran näeb Kliendi eesnime ja perekonnanime esimest tähte, kontakttelefoni, infot Tellimuse ja tellitud Eine kohta, koos mis tahes teabega, mida Klient on koos Tellimusega esitanud (näiteks info toidueelistuste, toiduvalmistamise eelistuste, allergiate kohta, kui Klient on sellist infot Tellimuse tegemise käigus esitanud).  

Restorani ja Zakaz.eei vahel sõlmitud andmetöötluse lepingu kohaselt on Restoranil pärast kohaletoimetamise teenuse osutamist õigus säilitada teenuse osutamisega seotud Kliendi andmeid maksimaalselt 1 kuu.

Palun võtke teatavaks, et Klientide isikuandmeid võidakse avaldada Restoranidele ning vastupidi seoses õigusnõuetega peatükis „Isikuandmete avaldamine õiguskaitse ja nõuete eesmärgil“ toodud viisil.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KULLERITE JA RESTORANIDE VAHEL

Kullerite isikuandmeid avaldatakse Restoranile, kui Kliendi ja Kulleri vahel on sõlmitud kohaletoimetamise leping. Restoran näeb Kulleri nime, kontakttelefoni ning geograafilist asukohta.  

Restorani ja Zakaz.eei vahel sõlmitud andmetöötluse lepingu kohaselt on Restoranil pärast kohaletoimetamise teenuse osutamist õigus säilitada teenuse osutamisega seotud Kulleri andmeid maksimaalselt 1 kuu.

Palun võtke teatavaks, et Kullerite isikuandmeid võidakse avaldada Restoranidele ning vastupidi seoses õigusnõuetega peatükis „Isikuandmete avaldamine õiguskaitse ja nõuete eesmärgil“ toodud viisil.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME

Ühegi interneti või veebilehtede teel toimuva andmeedastuse puhul ei saa tagada, et need on kaitstud rünnakute eest. Me kasutame aga äriliselt mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kooskõlas kohalduvatest andmekaitse õigusaktidest tulenevate nõuetega.

Kõik isikuandmed, mida meile esitate, talletatakse meie või meie alltöövõtjate turvalistes serverites ning juurdepääs andmetele ja nende kasutamine toimub kooskõlas meie turvalisuse põhimõtete ja standarditega. Kui oleme teile andnud (või olete valinud) salasõna, mis võimaldab teile juurdepääsu meie veebilehe või rakenduse teatud osadele, vastutate selle salasõna konfidentsiaalsuse hoidmise eest ning mis tahes muude turvameetmete järgimise eest, millest teid teavitame. Me palume, et te salasõna mitte kellegagi ei jagaks.

ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Zakaz.ee võib isikuandmeid avaldada oma kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, kes võivad asuda riikides väljaspool Ühendkuningriiki või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), kooskõlas nende kolmandate isikutega sõlmitud lepingutega.  Nende hulgas võivad olla:

 • meie kontserni ettevõtted;
 • IT- või makseteenuste osutajad või juhtide kontrollimise teenuse osutajad. Palun võtke teatavaks, et meie makseteenuse osutaja Adyen vastab täielikult PCI DSS 3.2 nõuetele esimese taseme teenuseosutajana ning
 • Andmekeskused, mida pakuvad muu hulgas Zone Media LTD ja/või Amazon Web Services Inc teenuse Zendesk kaudu.

Kui edastame isikuandmeid Ühendkuningriigist või EMP-st väljapoole Ühendkuningriiki või EMP-d, edastame teie isikuandmeid kooskõlas heakskiidetud turvameetmetega, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigi/EMP isikuandmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt on meil lubatud edastada andmeid ilma vastavate formaalsusteta. Kui soovite täiendavat teavet kohaldatavate turvameetmete kohta, võtke meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud peatükis „Küsimused ja uuendused“.

Ainult Zakaz.eei kontserni ettevõtete ja partnerite volitatud töötajatel on juurdepääs isikuandmetele ning nad võivad isikuandmeid kasutada ainult teenuse kasutamisega seotud probleemide lahendamiseks (sealhulgas transporditeenusega seotud vaidlused).

TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Teil on õigus igal ajal keelduda turundusteadetest. Selleks klõpsake meie turundussõnumi jaluses lingil „Loobu otseturunduse sõnumitest“ („Unsubscribe from direct marketing messages“). Keelduda saab ka Zakaz.eei mobiilirakenduses profiili lehel või võttes meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud peatükis „Küsimused ja uuendused“.

Teatud tingimustel võib teil olla õigus:

 • saada andmeid selle kohta, milliseid teie isikuandmeid me hoiame ning saada koopia oma isikuandmetest;
 • nõuda, et me parandaksime ebatäpsed isikuandmed, mida hoiame. Selleks, et meid aidata, uuendage palun oma kasutajakonto/rakenduse profiili andmeid Zakaz.eei rakenduses või võtke meiega ühendust peatükis „Küsimused ja uuendused“ toodud kontaktandmetel, et teavitada meid uuendustest, mida peaksime teie isikuandmetes tegema;
 • võtta tagasi oma nõusolek (kui meie töötlemistegevuse aluseks on teie nõusolek);
 • saada koopia isikuandmetest, mille olete meile esitanud, masinloetaval kujul, nii et saate neid edastada muule teenuseosutajale või paluda meil need edastada muule vastutavale töötlejale (kui meie töötlemistegevuse aluseks on teie nõusolek);
 • nõuda meilt isikuandmete kustutamist (sealhulgas juhul, kui meie töötlemistegevuse aluseks on teie nõusolek või meie õigustatud huvid). Palun võtke teatavaks, et Zakaz.eei rakenduse eemaldamine oma seadmest ei too kaasa teie isikuandmete automaatset kustutamist;
 • piirata oma isikuandmete kasutamist meie poolt kaebuse uurimise ajal;
 • avaldada vastuseisu teie isikuandmete töötlemisele meie poolt (kui meie töötlemistegevuse aluseks on meie õigustatud huvid) ning
 • paluda meile mitte teha teid puudutavaid otsuseid automatiseeritud otsustamise või profiilianalüüsi teel – palun lugege peatükki „Automatiseeritud otsuste tegemine“.

 

Nende õiguste teostamisele kohalduvad teatud erandid avalike huvide (nt kuriteo ennetamine või avastamine) ja meie õigustatud huvide (nt õigusabi konfidentsiaalsuse säilitamine) kaitsmisel.

Kui soovite neid õigusi teostada, soovitame teil ühendust võtta meie klienditoega, kasutades punktis „Küsimused ja uuendused“ toodud kontaktandmeid. Kui olete mõnda õigustest teostanud, kontrollime teie õigust seda teha ning vastame enamasti ühe kuu jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILINGID

Meie veebilehtedel ja rakendustes võivad olla veebilingid kolmandate isikute veebilehtedele. Kui külastate nende linkide kaudu kolmandate isikute veebilehti, olge palun teadlikud, et nendel kolmandatel isikutel on oma privaatsuspõhimõtted ning me ei vastuta mingil viisil nende põhimõtete või teie isikuandmete töötlemise eest nende poolt. Palun tutvuge nende põhimõtetega enne, kui esitate nende kolmandate isikute veebilehtedele oma isikuandmeid.

KÜSIMUSED JA UUENDUSED

Teatud isikuandmeid saab vaadata ja parandada Zakaz.eei rakenduses. Kui teil on kaebusi, küsimusi või probleeme seoses privaatsuspõhimõtete või oma isikuandmetega, soovitame esmalt meiega ühendust võtta:

Zakaz.ee Operations EE e-post: zakaznarva(at)gmail.com

aadress: Pushkina 15 Narva Estonia 20309

Teil on õigus igal ajal esitada kaebus oma jurisdiktsiooni järelevalveasutusele. Kui olete Euroopa Liidu kodanik, leiate andmed vastavate andmekaitseasutuste kohta siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.​

Privaatsuspõhimõtteid      uuendati        viimati              01.01.2019.   Mis       tahes muudatused privaatsuspõhimõtetes postitatakse sellele leheküljele ning vajadusel teavitatakse neist e-posti teel. Palun kontrollige regulaarselt privaatsuspõhimõtteid, et olla teadlik uuendustest ja muudatustest.

Please also check User agreement in Russian:

Agreement

Select Language
X